439) ఎన్ని మార్లు నీవు దైవ వాక్యమును విని


** TELUGU LYRICS **

ఎన్ని మార్లు నీవు దైవ వాక్యమును విని
తిన్ననైన మార్గములో నడువకుందువు?
చిన్ననాటి నుండి నీవు క్రైస్తవుడవని
నులివెచ్చని జీవితమును విడువనందువు? (2)
విశ్వాసీ, ఏది నీ సాక్ష్యము?
దేనిపై ఉన్నది నీ లక్ష్యము? (2)
యేసుపైన లేకుంటే నీ నిరీక్షణ
ఇంకెందుకు నీకు ఈ రక్షణ?  (2)          
||ఎన్ని మార్లు||

యేసు లేని జీవితం వ్యర్ధమని తెలిసినా
లోకమెప్పు కోసమే వెరచియున్నావా
క్రీస్తు వైపు సాగుతూ వెనుక తట్టు తిరిగితే
ఉప్పు శిలగ మిగిలెదవని మరచిపోయావా (2)
పాపమే వేరు చేసెను
దేవుని నుండి మనలనూ
సిలువ యాగమే దారి చూపెను
ఇకనైనా మార్చుకో నీ మనస్సునూ  (2)          
||విశ్వాసీ||

పాపానికి జీతము మరణమని తెలిసినా
ఇహలోక స్నేహమే పాపమని ఎరుగవా
ఎన్ని మార్లు తప్పినా ఒప్పుకుంటే చాలులే
పరలోకం చేరొచ్చనే భ్రమను విడువవా (2)
చేసిన ప్రతి పాపానికి
తీర్పు దినం ఉంది మరువకు
లేదు నీకు నిత్య జీవము
నీ జీవితం మార్పునొందే వరకు  (2) 
||విశ్వాసీ||

** ENGLISH LYRICS **

Enni Maarlu Neevu Daiva Vaakyamunu Vini
Thinnanaina Maargamulo Naduvakunduvu?
Chinnanaati Nundi Neevu Kraisthavudavani
Nulivechchani Jeevithamunu Viduvananduvu? (2)
Vishwaasee, Edi Nee Saakshyamu?
Denipai Unnadi Nee Lakshyamu? (2)
Yesu Paina Lekunte Nee Nireekshana…
Inkenduku Neeku Ee Rakshana?  (2)       
||Enni Maarlu||

Yesu Leni Jeevitham Vyardhamani Thelisinaa
Lokameppu Kosame Verachiyunnaavaa
Kreesthu Vaipu Saaguthoo Venuka Thattu Thirigithe
Uppu Shilaga Migiledavani Marachipoyaavaaa (2)
Paapame Veru Chesenu
Devuni Nundi Manalanu
Siluva Yaagame Daari Choopenu
Ikanainaa Maarchuko Nee Manassunu  (2)        
||Vishwaasee||

Paapaaniki Jeethamu Maranamani Thelisinaa
IhaLoka Snehame Paapamani Erugavaa
Enni Maarlu Thappinaa Oppukunte Chaalule
Paralokam Cherochchane Bhramanu Viduvavaa (2)
Chesina Prathi Paapaaniki
Theerpu Dinam Undi Maruvaku
Ledu Neeku Nithya Jeevamu
Nee Jeevitham Maarpunonde Varaku  (2)
||Vishwaasee||

--------------------------------------------------------------
CREDITS : క్రాంతి చేపూరి (Kranthi Chepuri)
--------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments