438) ఎన్నిక లేని నాపై ఎంత కృప చూపినావు


** TELUGU LYRICS **

ఎన్నిక లేని నాపై ఎంత కృప చూపినావు
ఎల్లలు లేని ప్రేమ ఎద నిండా నింపినావు (2)
నీకే నీకే నీకే పాదాభివందనము
నీకే నీకే నీకే స్తోత్రాభివందనము       
||ఎన్నిక||

బాధల నుండి బంధకము నుండి నను విమోచించినావు
ఎన్నడు తరగని ఆనందం నాకు దయచేసినావు (2)
ఏమిచ్చి నీ ఋణము నే తీర్చను
ఏ రీతి నిను నేను సేవించను (2)        
||నీకే||

పాపము నుండి మరణము నుండి నన్ను తప్పించినావు
ఎవ్వరు చూపని మమకారం నాకు రుచి చూపినావు (2)
ఏమిచ్చి నీ ఋణము నే తీర్చను
ఏ రీతి నిను నేను సేవించను (2) 
||నీకే||

** ENGLISH LYRICS **

Ennika Leni Naapai Entha Krupa Choopinaavu
Ellalu Leni Prema Eda Nindaa Nimpinaavu (2)
Neeke Neeke Neeke Paadaabhivandanamu
Neeke Neeke Neeke Sthothraabhivandanamu       
||Ennika||

Baadhala Nundi Bandhakamu Nundi Nanu Vimochinchinaavu
Ennadu Tharagani Aanandam Naaku Dayachesinaavu (2)
Emichchi Nee Runamu Ne Theerchanu
Ae Reethi Ninu Nenu Sevinchanu (2)      
||Neeke||

Paapamu Nundi Maranamu Nundi Nannu Thappinchinaavu
Evvaru Choopani Mamakaaram Naaku Ruchi Choopinaavu (2)
Emichchi Nee Runamu Ne Theerchanu
Ae Reethi Ninu Nenu Sevinchanu (2) 
||Neeke||

------------------------------------------------------
CREDITS : శోభా రాణి (Shobha Rani)
------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments