517) ఏ సమయమందైనా ఏ స్థలమందైనా


** TELUGU LYRICS **

ఏ సమయమందైనా ఏ స్థలమందైనా
ఏ స్థితిలో నేనున్నా స్తుతి పాడెదన్ (2)
ఆరాధనా ఆరాధనా
నా ప్రియుడేసు క్రీస్తుకే ఆరాధనా
ఆరాధనా ఆరాధనా
గొర్రెపిల్ల క్రీస్తుకే ఆరాధనా     
||ఏ సమయమందైనా||

చెరసాలలో నేను బంధీగా ఉన్నా
సింహాల బోనులో పడవేసినా
కరువు ఖడ్గము హింస ఏదైననూ
మరణ శాసనమే పొంచున్ననూ
యేసు నామమే ఆధారము కాదా
యేసు రక్తమే నా విజయము
పగలు ఎండలలో రాత్రి వెన్నెలలో
కునుకక కాపాడు యేసు దేవునికే     
||ఆరాధనా||

నా జీవనాధారం శ్రీ యేసుడే
నా స్తుతికి పాత్రుడు ప్రభు క్రీస్తుడే
తన చేతులతో నన్ను నిర్మించెగా
నా సృష్టికర్తను కొనియాడెదన్
యెహోవ రాఫా నను స్వస్థ పరిచెను
యెహోవ షమ్మా నాకు తోడుగా
యెహోవ నిస్సీ నా ధ్వజముగా
అల్ఫా ఒమేగా ఆది దేవునికే
||ఆరాధనా||

** ENGLISH LYRICS **

Ae Samayamandainaa Ae Sthalamandainaa
Ae Sthithilo Nenunnaa Sthuthi Paadedan (2)
Aaraadhanaa Aaraadhanaa
Naa Priyudesu Kreesthuke Aaraadhanaa
Aaraadhanaa Aaraadhanaa
Gorrepilla Kreesthuke Aaraadhanaa   
||Ae Samayamandainaa||

Cherasaalalo Nenu Bandheega Unnaa
Simhaala Bonulo Padavesinaa
Karuvu Khadgamu Himsa Edainanoo
Marana Shaasaname Ponchunnanoo
Yesu Naamame Aadhaaramu Kaadaa
Yesu Rakthame Naa Vijayamu
Pagalu Endalalo Raathri Vennelalo
Kunukaka Kaapaadu Yesu Devunike     
||Aaraadhanaa||

Naa Jeevanaadhaaram Sree Yesude
Naa Sthuthiki Paathrudu Prabhu Kreesthude
Thana Chethulatho Nannu Nirminchegaa
Naa Srushtikarthanu Koniyaadedan
Yehova Raapha Nanu Swastha Parache
Yehova Shamma Naaku Thodugaa
Yehova Nissi Naa Dhvajamugaa
Alpha Omegaa Aadi Devunike   
||Aaraadhanaa||

-----------------------------------------------------------------------
CREDITS : ఆకుమర్తి డేనియల్ (Akumarthi Daniel)
-----------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments