1183) దేవా నీ గొప్పకార్యములన్ మదిన్ తలచి


** TELUGU LYRICS **

దేవా నీ గొప్పకార్యములన్ – మదిన్ తలచి స్తుతించెదం
నీ ఆశ్చర్యక్రియలను – పాడి కీర్తించెదం
హల్లెలూయా నా యేసురాజ
హల్లెలూయా నా ప్రాణనాథ (2)
స్తుతులు మహిమ ఘనత నీకే (2)      
||దేవా నీ||

శాశ్వత ప్రేమతో నను ప్రేమించి
పరమును వీడి భువికరుదెంచి
కలువరి సిలువలో రక్తము కార్చి
నీదు కృపతో నను రక్షించిన
నీ దివ్య ప్రేమను అత్యధికముగా
స్మరింతున్ జీవిత కాలమంతా 
||దేవా నీ||

నీ కంటిపాపగా నన్ను కాచి
నీ చేతి నీడలో నన్ను దాచి
నీ అరచేతిలో నను చెక్కుకొని
నీదు సొత్తుగా నను చేసుకొని
అక్షయమైన నీ మధుర ప్రేమను
దీక్షతో ఇలలో చాటెదను 
||దేవా నీ||

** ENGLISH LYRICS **

Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
Madin Thalachi Sthuthinchedam
Nee Aascharya Kriyalanu
Paadi Keerthinchedam
Halleluyaa Naa Yesu Raaja
Halleluyaa Naa Praana Naatha (2)
Sthuthulu Mahima Ghanatha Neeke (2)       
||Devaa Nee||

Shaashwatha Prematho Nanu Preminchi
Paramunu Veedi Bhuvikarudenchi
Kaluvari Siluvalo Rakthamu Kaarchi
Needu Krupatho Nanu Rakshinchina
Nee Divya Premanu Athyadhikamuga
Smarinthun Jeevitha Kaalamanthaa
||Devaa Nee||

Nee Kantipaapaga Nannu Kaachi
Nee Chethi Needalo Nannu Daachi
Nee Arachethilo Nanu Chekkukoni
Needu Soththuga Nanu Chesukoni
Akshayamaina Nee Madhura Premanu
Deekshatho Ilalo Chaatedanu 
||Devaa Nee||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments