4410) ఆకాశ వీధుల్లో ఆనందం ఆ నింగి తారల్లో ఉల్లాసం


** TELUGU LYRICS **

ఆకాశ వీధుల్లో ఆనందం - ఆ నింగి తారల్లో ఉల్లాసం  
ఈ రేయి వెన్నెల్లో సంతోషం - ఇలా పొంగేను లోలోన సంగీతం 
లోకాలకే రారాజుగా - యేసయ్య పుట్టాడుగా.. హేహెయ్ 
లోకాలనేలే నాధుడు వెలిసాడు నా మెస్సయ్య
దరిచేరినాడు దీనుడై ధరలోన నా యేసయ్య
ఇలలో జాడగా పలికిందిగా వింతైన ఓ తారక
మదిలో నిండుగా ఓ పండుగ తెచ్చాడు నా రక్షక
సదా దీపమై సంతోషమై పరమాత్ముడే ఈనాడే జన్మించె

గొల్లలంతా గంతులేసి సందడే చేసిరీ 
దూతలంతా సంతసించి స్తుతులనే పాడిరీ
చీకటంటి బ్రతుకులోన చెలిమిగా చేరెనే
వెన్నెలంటి మమత చూపి కరుణతో కోరెనే
సదా స్నేహమై నా సొంతమై పరమాత్ముడే ఈనాడే జన్మించె

అహా సంతోషమే మహదానందమే ఇల వచ్చింది ఓ సంబరం  
సమాధానమే ఇల నీ కోసమే దిగివచ్చిందిగా ఈ దినం 

వాక్యమైన దేవుడేగా బాలుడై వచ్చెను
పాపమంతా తీసివేయ రక్షణే తెచ్చెను
వేడుకైన ఈ దినాన యేసునే వేడుకో
అంతులేని చింతలేని పరమునే పొందుకో
సదా తోడుగా నీ అండగా పరమాత్ముడే ఈనాడే జన్మించె

** ENGLISH LYRICS **

Akaasa Veedhullo Anandam - Aa Ningi Thaarallo Ullasam
Ee Reyi Vennello Santhosham - Ila Pongenu Lolona Sangeetham
Lokaalake Raraajugaa - Yesayya Puttadugaa .. Hehey 
Lokaalanele Naadhudu Velisaadu Naa Messiah 
Daricherinaadu Deenudai Dharalona Naa Yesayya
Ilalo Jaadagaa Palikindhigaa Vinthaina O Taaraka
Madilo Nindugaa O Panduga Techhadu Naa Rakshaka
Sadaa Deepamai Santhoshamai Paramaathmude Eenade Janminche

Gollalantha Ganthulesi Sandhade Chesiri
Doothalanthaa Santhasinchi Sthuthulane Paadiri 
Cheekatanti Brathukulona Chelimigaa Cherene
Vennelanti Mamatha Choopi Karunatho Korene
Sadaa Snehamai Naa Sonthamai Paramaathmude Eenade Janminche

Aha Santhoshame Mahadaanandame Ila Vachindhi O Sambaram
Samaadhaaname Ila Nee Kosame Digivachhindigaa Ee Dinam 

Vaakyamaina Devudegaa Baludai Vachchenu
Paapamantha Teesiveya Rakshane Techhenu
Vedukaina Ee Dinaana Yesune Veduko 
Anthuleni Chinthaleni Paramune Pondhuko
Sadaa Thodugaa Nee Andaga Paramaathmude Eenade Janminche

--------------------------------------------------------------------------------
CREDITS : Vocals : Javed Ali , Anwesshaa
Lyrics & Music : Joshua Shaik & Pranam Kamlakhar
--------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments