1972) పలుకలేని నాకు పాట నేర్పినావు


** TELUGU LYRICS **

పలుకలేని నాకు పాట నేర్పినావు
చేతకాని నన్ను నీవే ఎన్నుకున్నావు
మనిషిగా మలచావు – ప్రేమతో పిలిచావు (2)
యేసయ్యా స్తోత్రమయా
యేసయ్యా స్తోత్రమయా         
||పలుకలేని||

కోడి తన రెక్కల క్రింద దాచినట్లు దాచినావు
నా తల్లి మరచినా నేను మరువనన్నావు (2)
ప్రతి ఉదయం వేకువనే
ఎదురు చూచు ప్రియుడవు నీవు (2)
ప్రతి క్షణము కాపరివై
కాయుచున్న దేవుడ నీవు (2)         
||యేసయ్యా||

అగాధ జలములు సైతం ఆర్పలేని ప్రేమ నీది
వెండి బంగారు కన్నా విలువైన ప్రేమ నీది (2)
ప్రతి పగలు మేఘమై
నీడనిచ్చుఁ దేవుడ నీవు (2)
ప్రతి రాత్రి దీపమై
వెలుగునిచ్చుఁ దేవుడ నీవు (2) 
||యేసయ్యా||

** ENGLISH LYRICS **

Palukaleni Naaku Paata Nerpinaavu
Chethakaani Nannu Neeve Ennukunnaavu
Manishigaa Malachaavu – Prematho Pilichaavu (2)
Yesayyaa Sthothramayaa
Yesayyaa Sthothramayaa          
||Palukaleni||

Kodi Thana Rekkala Krinda Daachinatlu Daachinaavu
Naa Thalli Marachinaa Nenu Maruvanannaavu (2)
Prathi Udayam Vekuvane
Eduru Choochu Priyudavu Neevu (2)
Prathi Kshanamu Kaaparivai
Kaayuchunna Devuda Neevu (2)        
||Yesayyaa||

Agaadha Jalamulu Saitham Aarpaleni Prema Needi
Vendi Bangaaru Kannaa Viluvaina Prema Needi (2)
PrathI Pagalu Meghamai
Needanichchu Devuda Neevu (2)
Prathi Raathri Deepamai
Velugunichchu Devuda Neevu (2)   
||Yesayyaa||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments