1647) నీకే నా ఆరాధన నీకే నా ఆలాపన


** TELUGU LYRICS **

నీకే నా ఆరాధన
నీకే నా ఆలాపన (2)
నిన్ను కీర్తింతును నా హృదయముతో
నిన్ను సేవింతును నా మనసుతో (2)
ఆరాధన ఆరాధన
ఆరాధన నీకే (2)

క్రీస్తే నా నిరీక్షణ
క్రీస్తే నా రక్షణ (2)
నిన్ను స్తుతియింతును నా స్వరముతో
నిన్ను ప్రేమింతును నా హృదయముతో (2)        
||ఆరాధన||

యేసే నా విశ్వాసము
యేసే నా విమోచన (2)
నిన్ను పూజింతును నా హృదయముతో
నిన్ను ప్రణుతింతును నా పూర్ణాత్మతో (2) 
||ఆరాధన||

** ENGLISH LYRICS **

Neeke Naa Aaraadhana
Neeke Naa Aalaapana (2)
Ninnu Keerthinthunu Naa Hrudayamutho
Ninnu Sevinthunu Naa Manasutho (2)
Aaraadhana Aaraadhana
Aaraadhana Neeke (2)

Kreesthe Naa Nireekshana
Kreesthe Naa Rakshana (2)
Ninnu Sthuthiyinthunu Naa Swaramutho
Ninnu Preminthunu Naa Hrudayamutho (2)       
||Aaraadhana||

Yese Naa Vishwaasamu
Yese Naa Vimochana (2)
Ninnu Poojinthunu Naa Hrudayamutho
Ninnu Pranuthinthunu Naa Poornaathmatho (2) 
||Aaraadhana||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments