1416) నా తండ్రీ నన్ను మన్నించు నీకన్న ప్రేమించే వారెవరు?


** TELUGU LYRICS **

నా తండ్రి నన్ను మన్నించు
నీకన్నా ప్రేమించే వారెవరు (2)
లోకం నాదే అని నిన్ను విడిచాను
ఘోర పాపిని నేను యోగ్యతే లేదు
ఓ మోసపోయి తిరిగి వచ్చాను
నీ ప్రేమనే కోరి తిరిగి వచ్చాను

నీదు బిడ్డగా పెరిగి – నీ ప్రేమనే చూడలేకపోయాను
నే చూచినా ఈ లోకం – నన్నెంతో మురిపించింది (2)
నీ బంధం తెంచుకొని – దూరానికే పరిగెత్తాను
నే నమ్మిన ఈ లోకం – శోకమునే చూపించింది         
||లోకం||

నీ కన్నులు నా కొరకు – ఎంతగ ఎదురు చూచినవో
నిన్ను మించినా ప్రేమా – ఎక్కడ కనరాలేదు (2)
నే చనిపోయి బ్రతికానని – తిరిగి నీకు దొరికానని
గుండెలకు హత్తుకొంటివే – నీ ప్రేమా ఎంతో చూపితివె      
||నా తండ్రి||

** ENGLISH LYRICS **

Naa Thandri Nannu Manninchu
Neekanna Preminche Vaarevaru (2)
Lokam Naade Ani Ninnu Vidichaanu
Ghora Paapini Nenu Yogyathe Ledu
O Mosapoyi Thirigi Vachchaanu
Nee Premane Kori Thirigi Vachchaanu

Needu Biddagaa Perigi – Nee Premane Choodalekapoyaanu
Ne Choochina Ee Lokam – Nannentho Muripinchindi (2)
Nee Bandham Thenchukoni – Dooraanike Parigetthaanu
Ne Nammina Ee Lokam – Shokamune Choopinchindi       
||Lokam||

Nee Kannulu Naa Koraku -Enthaga Eduru Choochinavo
Ninnu Minchinaa Prema – Ekkada Kanaraaledu (2)
Ne Chanipoyi Brathikaanani – Thirigi Neeku Dorikaanani
Gundelaku Hatthukontive – Nee Premaa Entho Choopithive       
||Naa Thandri||

----------------------------------------------------------------
CREDITS : స్వప్న ఎడ్వర్డ్స్ (Swapna Edwards)
----------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments