493) ఏమని పాడను ఏమని పొగడను


** TELUGU LYRICS **

ఏమని పాడను – ఏమని పొగడను (2)
నాదు దేవా – లోకనాథా
నీదు నామం – పాడ తరమా
నిన్ను పాడి స్తుతించుట భాగ్యమే         
||ఏమని||

నాలో రాగం నీవే – శ్రుతిలో లయలో నీవే
నీవేగా యేసువే (2)
నిన్ను పాడి స్తుతించుట
ఎన్నిక లేని మంటికి భాగ్యమే (2)
నీలో భాగమై నీవే జీవమై
నీలో ఉండుటను గూర్చి   
||ఏమని||

జీవం సర్వం నీవే – ప్రాణ జ్యోతి నీవే
నా ఆశ నీవేగా (2)
దిన దినము నీ ప్రేమ
బాటలో నడువ నాకు నేర్పుము (2)
నీలో భాగమై నీవే జీవమై
నీలో ఉండుటను గూర్చి   
||ఏమని||

** ENGLISH LYRICS **

Emani Paadanu – Emani Pogadanu (2)
Naadu Devaa – Lokanaathaa
Needu Naamam – Paada Tharamaa
Ninnu Paadi Sthuthinchuta Bhaagyame           
||Emani||

Naalo Raagam Neeve – Shruthilo Layalo Neeve
Neevegaa Yesuve (2)
Ninnu Paadi Sthuthinchuta
Ennika Leni Mantiki Bhaagyame (2)
Neelo Bhaagamai Neeve Jeevamai
Neelo Undutanu Goorchi         
||Emani||

Jeevam Sarvam Neeve – Praana Jyothi Neeve
Naa Aasha Neevegaa (2)
Dina Dinamu Nee Prema
Baatalo Naduva Naaku Nerpumu (2)
Neelo Bhaagamai Neeve Jeevamai
Neelo Undutanu Goorchi         
||Emani||

-------------------------------------------------------------
CREDITS : 
-------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments