360) ఉల్లాస జీవితం అది ఊహకు అందనిది


** TELUGU LYRICS **

ఉల్లాస జీవితం అది ఊహకు అందనిది
ఉత్సాహమైనది అది నీతో నడచుటయే
కనుపాపే నీవయ్యా – కన్నీళ్లను భరియించి
కష్టాలలో కదిలొచ్చావా – నా కోసం యేసయ్యా (2)
నీవు నా కోసం దిగి వచ్చావా – నన్నూ ప్రేమించి
నా శిక్షను భరియించావా – నన్నూ బ్రతికించి

కరుణే లేని కఠినుల మధ్య నన్నూ
కరుణించేవానిగా చేసావయ్యా యేసయ్యా
కాపరి లేని జీవిత పయణంలోనా
నా కాపరి నీవై కాపాడావా యేసయ్యా
నా కోసం బలి అయ్యావా – నీవు నన్నూ ప్రేమించి
నా మార్గం స్థిరపరిచావా – నా కోసం దిగి వచ్చి
నీవు నా కోసం దిగి వచ్చావా – నన్నూ ప్రేమించి
నా శిక్షను భరియించావా – నన్నూ బ్రతికించి

నలిగిన నా జీవిత పయణంలోనా
నీ నవ్వును పుట్టించావా యేసయ్యా
నూతనమైన జీవిత మార్గంలోనా
నా పాదం నీతో నడిపించావా యేసయ్యా
నా కోసం ఏర్పరిచావా – పరలోకపు నివాసము
నా కోసం తిరిగొస్తావా – నీ కోసం వేచుంటా
నీవు నా కోసం తిరిగొస్తావా – నన్నూ ప్రేమించి
నా జీవిత పయనం – నీతోనే యేసయ్యా (2)

** TELUGU LYRICS **

Ullaasa Jeevitham Adi Oohaku Andanidi
Uthsaahamainadi Adi Neetho Nadachutaye
Kanupaape Neevayyaa Kanneellanu Bhariyinchi
Kashtaalalo Kadilochchi Naa Kosam Yesayyaa (2)
Neevu Naa Kosam Digi Vachchaavaa – Nannu Preminchi
Naa Shikshanu Bhariyinchavaa – Nannu Brathikinchi

Karune Leni Katinula Madhya Nannu
Karuninchevaaniga Chesavaayyaa Yesayyaa
Kaapari Leni Jeevitha Payanamlona
Naa Kaapari Neevai Kaapaadaavaa Yesayyaa
Naa Kosam Bali Ayyaavaa – Neevu Nannu Preminchi
Naa Maargam Sthiraparichaavaa – Naa Kosam Digi Vachchi
Neevu Naa Kosam Digi Vachchaavaa – Nannu Preminchi
Naa Shikshanu Bhariyinchavaa – Nannu Brathikinchi

Naligina Naa Jeevitha Payanamlona
Nee Navvunu Puttinchaavaa Yesayyaa
Noothanamaina Jeevitha Maargamlona
Naa Paadam Neetho Nadipinchaavaa Yesayyaa
Naa Kosam Erparichaavaa – Paralokapu Nivaasamu
Naa Kosam Thirigosthaavaa – Nee Kosam Vechuntaa
Neevu Naa Kosam Thirigosthaavaa – Nannu Preminchi
Naa Jeevitha Payanamu – Neethone Yesayyaa (2)

-------------------------------------------------------------
CREDITS : 
-------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments