811) క్రైస్తవమొక మతము కాదిది


** TELUGU LYRICS **

క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
యేసునందు తిరిగి జన్మము
క్రీస్తునందు తిరిగి జన్మము (2)

ధరల తల్లి దానమొసగును
తన రక్తము ప్రతిజనలములో (2)
అందరికి జీవమొసగెను
కలువరిలో యేసు రక్తము (2)
కలువరిలో యేసు రక్తము                     
||క్రైస్తవమొక||

ఒక జన్మకు రెండు చావులు
ఇరు జన్మలకొక్క మరణమే (2)
సిలువయందే నరకపు చావు
పొందెనేసు అందరికొరకు (2)
పొందెనేసు అందరికొరకు   
||క్రైస్తవమొక||

భువికి మూలమీ శరీరము
దివిని చేర ఆత్మ మూలము (2)
మతము మార్గ జ్ఞానము వీడి
మరణ విజయుడేసు చేరుమా (2)
మరణ విజయుడేసు చేరుమా
||క్రైస్తవమొక||

** ENGLISH LYRICS **

Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
Yesunandu Thirigi Janmamu
Kreesthunandu Thirigi Janmamu (2)

Dharala Thalli Daanamosagunu
Thana Rakthamu Prathijanalamulo (2)
Andariki Jeevamosagenu
Kaluvarilo Yesu Rakthamu (2)
Kaluvarilo Yesu Rakthamu    
||Kraisthavamoka||

Oka Janmaku Rendu Chaavulu
Iru Janamalakokka Maraname (2)
Siluvyande Narakapu Chaavu
Pondenesu Andarikoraku (2)
Pondenesu Andarikoraku
||Kraisthavamoka||

Bhuviki Moolamee Shareeramu
Divini Chera Aathma Moolamu (2)
Mathamu Maarga Gnaanamu Veedi
Marana Vijayudesu Cherumaa (2)
Marana Vijayudesu Cherumaa 
||Kraisthavamoka||

---------------------------------------------------------
CREDITS : పి ఎస్ డేనియల్ (P S Daniel)
---------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments