702) కానరావే అలనాటి కన్నీటి ప్రార్ధనలు


** TELUGU LYRICS **

కానరావే అలనాటి కన్నీటి ప్రార్ధనలు
కదలవేమి అపవాది చెరసాల పునాదులు
ఇది నీ లోపమా – మరి నా లోపమా
యోచించుమా క్రీస్తు సంఘమా (2)
యోచించుమా క్రీస్తు సంఘమా       ||కానరావే||

సమూయేలుల నందించే హన్నాలేరి
సమర్పణతో ప్రార్ధించే ఎస్తేరులేరి (2)
నీతి కొరకు నిలబడే స్తెపనుల జాడేది (2)
నిండు మనస్సుతో ఆరాధించే కాలేబులెటు పోయిరో
కాలేబులెటు పోయిరో            ||ఇది నీ లోపమా||

అపొస్తలుల ఆదరించే బర్నబాలేరి
ఆత్మలకై పరుగెత్తే ఫిలిప్పులేరి (2)
శ్రమలకే ఎదురు నిలచే పౌలు వారసులేరి (2)
శత్రువుతో పోరాడి గెలిచే దావీదులెటు పోయిరో
దావీదులెటు పోయిరో           ||ఇది నీ లోపమా||

నిద్ర లేవాలి ఓ సంఘమా
అసత్యాన్ని ఖండించే సత్య స్థంభమా
క్రీస్తుకై కదలాలి ఓ సంఘమా
ఉజ్జీవం నీలో నిండాలి
ఓ సంఘమా నిజ సంఘమా

** ENGLISH LYRICS **

Kaanaraave Alanaati Kanneeti Praardhanalu
Kadalavemi Apavaadi Chersaala Punaadhulu
Idi Nee Lopamaa – Mari Naa Lopamaa
Yochinchumaa Kreesthu Sanghamaa (2)
Yochinchumaa Kreesthu Sanghamaa       ||Kaanaraave||

Samooyeelula Nandinche Hannaaleri
Samarpanatho Praardhinche Estheruleri (2)
Neethi Koraku Nilabade Sthepanula Jaadedi (2)
Nindu Manassutho Aaraadhinche Kaalebu-letu Poyiro
Kaalebu-letu Poyiro            ||Idi Nee Lopamaa||

Aposthalula Aadarinche Barnabaaleri
Aathmalakai Parigetthe Philippuleri (2)
Shramalake Eduru Nilache Poulu Vaarasuleri (2)
Shathruvutho Poraadi Geliche Daavedu-letu Poyiro
Daavedu-letu Poyiro           ||Idi Nee Lopamaa||

Nidra Levaali O Sanghamaa
Asathyaanni Khandinche Sathya Sthambhamaa
Kreesthukai Kadalaali O Sanghamaa
Ujjeevam Neelo Nindaali
O Sanghamaa Nija Sanghamaa

-------------------------------------------------------------
CREDITS : 
-------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments