1001) జీవ నాధ ముక్తి దాత శాంతి దాత పరమాత్మ

** TELUGU LYRICS **

జీవ నాథ ముక్తి దాత
శాంతి దాత పరమాత్మ
పావనాత్మ పరుగిడి రావా
నా హృదిలో నివసింప రావా
నీ రాక కోసం వేచియున్నాను
వెలిగించు నాలో నీ దివ్య జ్యోతి (2)

ముక్తి ప్రసాదించుము
భక్తిని నేర్పించుము
నీ ఆనందముతో నను నింపుము (2)
వేంచేయు మా ఆత్మ దేవా
వెలిగించు నాలో నీ దివ్య జ్యోతి (2)      
||జీవ నాథ||

నీ శాంతి నింపంగ రావా
నీ శక్తి నింపంగ రావా (2)
నీ పరమ వారములతో నింపేవా (2)
వేంచేయు మా ఆత్మ దేవా
వెలిగించు నాలో నీ దివ్య జ్యోతి (2)   
||జీవ నాథ||

** ENGLISH LYRICS **

Jeeva Naadha Mukthi Daatha
Shaanthi Daatha Paramaathma
Paavanaathma Parugidi Raavaa
Naa Hrudilo Nivasimpa Raavaa
Nee Raaka Kosam Vechiyunnaanu
Veliginchu Naalo Nee Divya Jyothi – (2)

Mukthi Prasaadinchumu
Bhakthini Nerpinchumu (2)
Nee Aanandamutho Nanu Nimpumu (2)
Vencheyu Maa Aathma Devaa
Veliginchu Naalo Divya Jyothi (2)        
||Jeeva Naadha||

Nee Shaanthi Nimpanga Raavaa
Nee Shakthi Nimpanga Raavaa (2)
Nee Parama Varamulatho Nimpavaa (2)
Vencheyu Maa Aathma Devaa
Veliginchu Naalo Divya Jyothi  (2)   
||Jeeva Naadha||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments