969) జయం జయం జయం జయం యేసులో నాకు జయం జయం


** TELUGU LYRICS **

జయం జయం జయం జయం
యేసులో నాకు జయం జయం (2)

విశ్వాసముతో నేను సాగివెళ్ళెదా
ఆత్మ పరిపూర్ణుడై ముందుకెళ్ళెదా (2)
నీ వాక్యమే నా హృదయములో
నా నోటిలో నుండినా           
||జయం జయం||

గొప్ప కొండలు కదిలిపోవును
సరిహద్దులు తొలగిపోవును (2)
అసాధ్యమైనది సాధించెదా
విశ్వాసముతో నేను   
||జయం జయం||

** ENGLISH LYRICS **

Jayam Jayam Jayam Jayam
Yesulo Naaku Jayam Jayam (2)

Vishwaasamutho Nenu Saagivelledaa
Aathma Paripoornudai Mundukelledaa (2)
Nee Vaakyame Naa Hrudayamulo
Naa Notilo Nundinaa             
||Jayam Jayam||

Goppa Kondalu Kadilipovunu
Sarihaddulu Tholagipovunu (2)
Asaadhyamainadi Saadhinchedaa
Vishwaasamutho Nenu   
||Jayam Jayam||

** CHORDS **

Am          F
Jayam Jayam Jayam Jayam
       G     Em    Am
Yesulo Naaku Jayam Jayam (2)

Am                  C     G
Vishwaasamutho Nenu Saagivelledaa
Dm     G             E        Am          
Aathma Paripoornudai Mundukelledaa (2)
Am                 G
Nee Vaakyame Naa Hrudayamulo
Dm              E
Naa Notilo Nundinaa             
||Jayam Jayam||

Am              C     G
Goppa Kondalu Kadilipovunu
Dm     G      E        Am
Sarihaddulu Tholagipovunu (2)
Am                G
Asaadhyamainadi Saadhinchedaa
Dm               E
Vishwaasamutho Nenu 
||Jayam Jayam||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments