912) చిరుగాలి వీచినా ప్రభూ అది నిన్నె చాటదా


** TELUGU LYRICS **

చిరుగాలి వీచినా ప్రభూ
అది నిన్నె చాటదా
పెనుగాలి రేగినా ప్రభూ
అది నిన్నె చూపదా

పడే చినుకు జల్లు కూడా
నిన్నే చూపునే (2)   
||చిరు||

దూరానున్న నింగిలో
మేఘాలెన్ని కమ్మెనో (2)
పదాలల్లి నా హృదిలో
అవి వివరించే నీ ప్రేమనే (2)
||చిరు||

దేవా నీదు ధ్యానమే
జీవాధార మాయెగా (2)
పదే పాడి నీ కృపలన్
నే వివరింతున్ నా యేసువా (2) 
||చిరు||

** ENGLISH LYRICS **

Chirugaali Veechinaa Prabhu
Adi Ninne Chaatadaa
Penugaali Reginaa Prabhu
Adi Ninne Choopadaa
Pade Chinuku Jallu Koodaa
Ninne Choopune (2)      
||Chiru||

Dooraanunna Ningilo
Meghaalenno Kammeno (2)
Padaalalli Naa Hrudilo
Avi Vivarinche Nee Premane (2)
||Chiru||

Devaa Needu Dhyaaname
Jeevaadhaaramaayegaa (2)
Pade Paadi Nee Krupalan
Ne Vivarinthun Naa Yesuvaa (2) 
||Chiru||

-------------------------------------------------------------------------------------------
CREDITS : షాలేం ఇశ్రాయేల్ అరసవెల్లి (Shalem Israel Arasavelli)
-------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments