913) చిరు దివ్వెల వెలుగులతో నీ దివ్య కాంతులతో


** TELUGU LYRICS **

చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
నీ దివ్య కాంతులతో
నను బ్రోవ రావయ్యా
కంటి పాపలా.. నను కాన రావయ్యా (2)
యేసయ్యా.. యేసయ్యా.. (2)
నను బ్రోవ రావయ్యా
నను కాన రావయ్యా (2)
ఆ లోయలో… క్రమ్మిన చీకటిలో
ఈ ఇలలో… నిరాశల వెల్లువలో (2)

దహించివేస్తున్న అవమానము
కరువైపోయిన సమాధానము (2)
పగిలిన హృదయము
కన్నీటి ధారల సంద్రము (2)
ఎగసి పడుతున్న కెరటము
కానరాని గమ్యము (2)         
||చిరు||

ఏకమైన ఈ లోకము
వేధిస్తున్న విరోధము
దూరమవుతున్న బంధము
తాళలేను ఈ నరకము (2)
ఈదలేని ప్రవాహము
చేరువైన అగాధము (4) 
||చిరు||

** ENGLISH LYRICS **

Chiru Divvela Velugulatho
Nee Divya Kaanthulatho
Nanu Brova Raavayyaa
Kanti Paapalaa.. Nanu Kaana Raavayyaa (2)
Yesayyaa.. Yesayyaa.. (2)
Nanu Brova Raavayyaa
Nanu Kaana Raavayyaa (2)
Aa Loyalo… Krammina Cheekatilo
Ee Ilalo… Niraashala Velluvalo (2)

Dahinchivesthunna Avamaanamu
Karuvaipoyina Samaadhaanamu (2)
Pagilina Hrudayamu
Kanneeti Dhaarala Sandramu (2)
Egasi Paduthunna Keratamu
Kaanaraani Gamyamu (2)        
||Chiru||

Ekamaina Ee Lokamu
Vedhisthunna Virodhamu
Dooramauthunna Bandhamu
Thaalalenu Ee Narakamu (2)
Eedaleni Pravaahamu
Cheruvaina Agaadhamu (4)
||Chiru||

----------------------------------------------------------
CREDITS : జాషువా షేక్ (Joshua Shaik)
----------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments