175) ఆ భోజన పంక్తిలో సీమోను ఇంటిలో


** TELUGU LYRICS **

ఆ భోజన పంక్తిలో సీమోను ఇంటిలో
అభిషేకం చేసింది అత్తరుతో యేసయ్యను (2)
కన్నీళ్లతో పాదాలు కడిగింది
తన కురులతో పాదాలు తుడిచింది (2)
సువాసన సువాసన ఇల్లంత సువాసనా
ఆరాధన దైవ ఆరాధన ఆత్మీయ ఆలాపన (2)

జుంటి తేనె ధారల కన్నా మధురమైనది వాక్యం
ఆ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆరాధన
ఆరాధన దైవ ఆరాధన ఆత్మీయ ఆలాపన (2)        
||ఆ భోజన||

సింహాల నోళ్లను మూసినది ఈ వాక్యం
దానియేలుకు ఆపై విడుదలిచ్చె ఈ వాక్యం (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆరాధన
ఆరాధన దైవ ఆరాధన ఆత్మీయ ఆలాపన (2) 
||ఆ భోజన||

** ENGLISH LYRICS **

Aa Bhojana Pankthilo Seemonu Intilo
Abhishekam Chesindi Attharutho Yesayyanu (2)
Kanneellatho Paadaalu Kadigindi
Thana Kurulatho Paadaalu Thudichindi (2)
Suvaasana Suvaasana Illantha Suvaasanaa
Aaraadhana Daiva Aaraadhana Aathmeeya Aalaapaana (2)

Junti Thene Dhaarala Kannaa Madhuramainadi Vaakyam
Aa Vaakyame Nannu Brathikinchenu (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa Aaraadhana
Aaraadhana Daiva Aaraadhana Aathmeeya Aalaapaana (2)      
||Aa Bhojana||

Simhaala Nollanu Moosinadi Ee Vaakyam
Daaniyeluku Aapai Vidudalichche Ee Vaakyam (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa Aaraadhana
Aaraadhana Daiva Aaraadhana Aathmeeya Aalaapaana (2) 
||Aa Bhojana||


** CHORDS **

C#m                          B
Aa Bhojana Pankthilo Seemonu Intilo
                    A          C#m
Abhishekam Chesindi Attharutho Yesayyanu (2)
         B            A 
Kanneellatho Paadaalu Kadigindi
            C#m B               C#m 
Thana Kurulatho Paadaalu Thudichindi (2)
          A                         B
Suvaasana Suvaasana Illantha Suvaasanaa
                            G#        C#m
Aaraadhana Daiva Aaraadhana Aathmeeya Aalaapaana (2)


C#m         B                              A
Junti Thene Dhaarala Kannaa Madhuramainadi Vaakyam
            C#m    A         C#m 
Aa Vaakyame Nannu Brathikinchenu (2)
C#          A           C#               B  
Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa Aaraadhana
                 G#                         C#m
Aaraadhana Daiva Aaraadhana Aathmeeya Aalaapaana (2)     
||Aa Bhojana||

C#m         B                  A
Simhaala Nollanu Moosinadi Ee Vaakyam
        C#m        A               C#m 
Daaniyeluku Aapai Vidudalichche Ee Vaakyam (2)
C#          A           C#               B  
Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa Aaraadhana
                 G#                         C#m
Aaraadhana Daiva Aaraadhana Aathmeeya Aalaapaana (2)   
||Aa Bhojana||

---------------------------------------------------
CREDITS :
LYRICIST : విక్టర్ పాల్ (Victor Paul)
---------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments