96) అరుణ కాంతి కిరణమై కరుణ చూప ధరణిపై


** TELUGU LYRICS **

అరుణ కాంతి కిరణమై
కరుణ చూప ధరణిపై
నరుని రూపు దాల్చెను
పరమ దేవ తనయుడు
అదే అదే క్రిస్మస్ – హ్యాపీ క్రిస్మస్
ఇదే ఇదే క్రిస్మస్ – మెర్రీ క్రిస్మస్     
||అరుణ||

యజ్ఞ యాగాదులు – బలి కర్మకాండలు (2)
దోషంబులు కడుగలేవు
దోషుల రక్షింప లేవు (2)
పరిశుద్ధుని రక్తమునందే
పాపులకిల ముక్తి కలుగును
అందుకే.. అందుకే
||అరుణ||

పుణ్య కార్యములు – మరి తీర్థయాత్రలు (2)
దోషంబులు కడుగలేవు
దోషుల రక్షింప లేవు (2)
పరిశుద్ధుని రక్తమునందే
పాపులకిల ముక్తి కలుగును
అందుకే.. అందుకే
||అరుణ||

** ENGLISH LYRICS **

Aruna Kaanthi Kiranamai
Karuna Choopa Dharanipai
Naruni Roopu Daalchenu
Parama Deva Thanayudu
Ade Ade Christmas – Happy Christmas
Ide Ide Christmas – Merry Christmas       
||Aruna||

Yagna Yaagaadulu
Bali Karma Kaandalu (2)
Doshambulu Kadugalevu
Doshula Rakshimpa Levu (2)
Parishuddhuni Rakthamunande
Paapulakila Mukthi Kalugunu
Anduke.. Anduke
||Aruna||

Punya Kaaryamulu
Mari Theertha Yaathralu (2)
Doshambulu Kadugalevu
Doshula Rakshimpa Levu (2)
Parishuddhuni Rakthamunande
Paapulakila Mukthi Kalugunu
Anduke.. Anduke 
||Aruna||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS :
LYRICIST : షాలేం ఇశ్రాయేలు (Shalem Israyel)
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments