1831) నూతనమైనది నీ వాత్సల్యము ప్రతి దినము నన్ను దర్శించెను


** TELUGU LYRICS **

నూతనమైనది నీ వాత్సల్యము – ప్రతి దినము నన్ను దర్శించెను
ఎడబాయనిది నీ కనికరము – నన్నెంతో ప్రేమించెను
తరములు మారుచున్నను – దినములు గడచుచున్నను
నీ ప్రేమలో మార్పు లేదు (2)
సన్నుతించెదను నా యేసయ్యా
సన్నుతించెదను నీ నామము (2)

గడచిన కాలమంతా – నీ కృప చూపి – ఆదరించినావు
జరగబోయే కాలమంతా – నీ కృపలోన – నన్ను దాచెదవు (2)
విడువని దేవుడవు – ఎడబాయలేదు నన్ను
క్షణమైనా త్రోసివేయవు (2)         
||సన్నుతించెదను||

నా హీన దశలో – నీ ప్రేమ చూపి – పైకి లేపినావు
ఉన్నత స్థలములో – నను నిలువబెట్టి – ధైర్యపరచినావు (2)
మరువని దేవుడవు – నను మరువలేదు నీవు
ఏ సమయమైననూ చేయి విడువవు (2) 
||సన్నుతించెదను||

నీ రెక్కల క్రింద – నను దాచినావు – ఆశ్రయమైనావు
నా దాగు స్థలముగా – నీవుండినావు – సంరక్షించావు (2)
ప్రేమించే దేవుడవు – తృప్తి పరచినావు నన్ను
సమయోచితముగా ఆదరించినావు (2)
||సన్నుతించెదను||

** ENGLISH LYRICS **

Noothanamainadi Nee Vaathsalyamu
Prathi Dinamu Nannu Darshinchenu
Edabaayanidi Nee Kanikaramu
Nannentho Preminchenu
Tharamulu Maaruchunnanu – Dinamulu Gadachuchunnanu
Nee Premalo Maarpu Ledu (2)
Sannuthinchedanu Naa Yesayyaa
Sannuthinchedanu Nee Naamamu (2)

Gadachina Kaalamanthaa – Nee Krupa Choopi – Aadarinchinaavu
Jaragaboye Kaalamanthaa – Nee Krupalona – Nannu Daachedavu (2)
Viduvani Devudavu – Edabaayaledu Nannu
Kshanamainaa Throsiveyavu (2)       
||Sannuthinchedanu||

Naa Heena Dashalo – Nee Prema Choopi – Paiki Lepinaavu
Unnatha Sthalamulo – Nanu Niluvabetti – Dhairyaparachinaavu (2)
Maruvani Devudavu – Nanu Maruvaledu Neevu
Ae Samayamainanu Cheyi Viduvavu (2) 
||Sannuthinchedanu||

Nee Rekkala Krinda – Nanu Daachinaavu – Aashrayamainaavu
Naa Daagu Sthalamuga – Neevundinaavu – Samrakshinchaavu (2)
Preminche Devudavu – Thrupthi Parachinaavu Nannu
Samayochithamuga Aadarinchinaavu (2) 
||Sannuthinchedanu||

---------------------------------------------------------------
CREDITS : దాసరి సందీప్ (Dasari Sundeep)
---------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments