1614) నిబ్బరం కలిగి ధైర్యముగుండు దిగులు పడకు జడియకు ఎపుడు


** TELUGU LYRICS **

నిబ్బరం కలిగి ధైర్యముగుండు
దిగులు పడకు జడియకు ఎప్పుడు (2)
నిన్ను విడువడు నిన్ను మరువడు
ప్రభువే నీ తోడు
హల్లెలూయా ఆమెన్ – హల్లెలూయా
ఊరక నిలిచి ప్రభువు చూపే – రక్షణ చూద్దాము
నీ శత్రువులు ఇకపై ఎప్పుడూ – కనబడరన్నాడు
హల్లెలూయా ఆమెన్ – హల్లెలూయా       
||నిబ్బరం||

పర్వతాలు తొలగినా – మెట్టలు తత్తరిల్లినా (2)
ప్రభు కృప మమ్మును విడువడుగా (2)
ఎక్కలేని ఎత్తైన కొండను
ఎక్కించును మా ప్రభు కృప మమ్మును
ప్రభువే మా బలము         
||హల్లెలూయా||

మునుపటి కంటెను – అధికపు మేలును (2)
మా ప్రభు మాకు కలిగించును (2)
రెట్టింపు ఘనతతో మా తలను ఎత్తును
శత్రువు ఎదుటనే భోజనమిచ్చును
ప్రభువే మా ధ్వజము 
||హల్లెలూయా||

మా అంగలార్పును – నాట్యముగా మార్చెను
బూడిద బదులు సంతోషమిచ్చెను (2)
దుఃఖ దినములు సమాప్తమాయెను
ఉల్లాస వస్త్రము ధరియింప చేసెను
ప్రభునకే స్తోత్రం 
||హల్లెలూయా||

స్త్రీ తన బిడ్డను – మరచినా మరచును (2)
మా ప్రభు మమ్మును మరువడుగా (2)
చూడుము నా అరచేతిలనే
చెక్కితి నిను అన్నాడు ప్రభువు
ప్రభువే చూచుకొనును 
||హల్లెలూయా||

రాబోవు కాలమున – సమాధాన సంగతులే (2)
మా ప్రభు మాకై ఉద్దేశించెను (2)
ఇదిగో నేనొక నూతన క్రియను
చేయుచున్నానని మా ప్రభువు చెప్పెను
ఇప్పుడే అది మొలుచున్ 
||హల్లెలూయా||

మేము కట్టని ఫురములను – మేం నాతని తోటలను (2)
మా ప్రభు మాకు అందించును (2)
ప్రాకారముగల పట్టణములోనికి
ప్రభువే మమ్మును నడిపింపచేయును
ప్రభువే మా పురము 
||హల్లెలూయా||

** ENGLISH LYRICS **

Nibbaram Kaligi Dhairyamugundu
Digulu Padaku Jadiyaku Eppudu (2)
Ninnu Viduvadu Ninnu Maruvadu
Prabhuve Nee Thodu
Hallelooyaa Aamen – Hallelooyaa
Ooraka Nilichi Prabhuvu Choope – Rakshana Chooddaamu
Nee Shathruvulu Ikapai Eppuduu – Kanabadarannaadu
Hallelooyaa Aamen – Hallelooyaa      
||Nibbaram||

Parvathaalu Tholaginaa – Mettalu Thaththarillinaa (2)
Prabhu Krupa Mammunu Viduvadugaa (2)
Ekkaleni Eththaina Kondanu
Ekkinchunu Maa Prabhu Krupa Mammunu
Prabhuve Maa Balamu       
||Hallelooyaa||

Munupati Kantenu – Adhikapu Melunu (2)
Maa Prabhu Maaku Kaliginchunu (2)
Rettimpu Ghanthatho Maa Thalanu Eththunu
Shathruvu Edutane Bhojanamichchunu
Prabhuve Maa Dhvajamu   
||Hallelooyaa||

Maa Angalaarpunu – Naatyamuga Maarchenu (2)
Boodida Badulu Santhoshamichchenu (2)
Dukha Dinamulu Samaapthamaayenu
Ullaasa Vasthramu Dhariyimpa Chesenu
Prabhunake Sthothram   
||Hallelooyaa||

Sthree Thana Biddanu – Marachinaa Marachunu (2)
Maa Prabhu Mammunu Maruvadugaa (2)
Choodumu Naa Arachethilane
Chekkithi Ninu Annaadu Prabhuvu
Prabhuve Choochukonunu 
||Hallelooyaa||

Raabovu Kaalamuna – Samaadhaana Sangathule (2)
Maa Prabhu Maakai Uddeshinchenu (2)
Idigo Nenoka Noothana Kriyanu
Cheyuchunnaanani Maa Prabhuvu Cheppenu
Ippude Adi Moluchun   
||Hallelooyaa||

Memu Kattani Puramulanu – Mem Naatani Thotalanu (2)
Maa Prabhu Maaku Andinchunu (2)
Praakaaramugala Pattanamuloniki
Prabhuve Mammunu Nadipimpacheyunu
Prabhuve Maa Puramu     
||Hallelooyaa||

--------------------------------------------------------
CREDITS : అనిల్ కుమార్ (Anil Kumar)
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments