1726) నీ ప్రేమా నీ కరుణా చాలునయా నా జీవితానా


** TELUGU LYRICS **

నీ ప్రేమా నీ కరుణా చాలునయ్యా నా జీవితాన
మరి దేనిని ఆశించను నే కోరను ఈ జగాన
చాలయ్య చాలీ దీవెనలు చాలు
మేలయ్య మేలు నీ సన్నిధి మేలు (2)

గురిలేని నన్ను గుర్తించినావే
ఎనలేని ప్రేమను చూపించినావే
వెలలేని నాకు విలువిచ్చినావే
విలువైన పాత్రగా నను మార్చినావే         
||నీ ప్రేమా||

చేజారిన నాకై చేచాచినావే
చెదరిన నా బ్రతుకును చేరదీసినావే
చెరనుండి నన్ను విడిపించినావే
చెరగని నీ ప్రేమకు సాక్షిగ మార్చావే   
||నీ ప్రేమా||

నరకపు పొలిమేరలో నను కనుగొన్నావే
కల్వరిలో ప్రాణమిచ్చి నను కొన్నావే
నీ ప్రేమను ప్రకటింప నను ఎన్నుకొన్నావే
నీ కుమారునిగా నను మార్చినావే 
||నీ ప్రేమా||

** ENGLISH LYRICS **

Nee Premaa Nee Karunaa
Chaalunayyaa Naa Jeevithaana
Mari Denini Aashinchanu
Ne Koranu Ee Jagaana
Chaalayya Chaalu Ee Deevenalu Chaalu
Melayya Melu Nee Sannidhi Melu (2)        
||Nee Premaa||

Gurileni Nannu Gurthinchinaave
Enaleni Premanu Choopinchinaave
Velaleni Naaku Viluvichchinaave
Viluvaina Paathraga Nanu Maarchinaave 
||Nee Premaa||

Chejaarina Naakai Chechaachinaave
Chedarina Naa Brathukunu Cheradeesinaave
Cheranundi Nannu Vidpinchinaave
Cheragani Nee Premaku Saakhshiga Maarchaave
||Nee Premaa||

Narakapu Polimeralo Nanu Kanugonnaave
Kalvarilo Praanamichchi Nanu Konnaave
Nee Premanu Prakatimpa Nanu Ennukonnaave
Nee Kumaarunigaa Nanu Maarchinaave   
||Nee Premaa||

---------------------------------------------------------------------------
CREDITS : Dr.P.Satish Kumar
Album : Nee Prema Chalunaya (నీ ప్రేమ చాలునయా)
---------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments