1705) నీ నామం నా గానం నీ స్మరణే నా సర్వం


** TELUGU LYRICS **

నీ నామం నా గానం
నీ స్మరణే నా సర్వం (2)
నా కాపరి నీవే యేసయ్యా
నా ఊపిరి నీవే మెస్సయ్యా (2)        
||నీ నామం||

నీ వాక్యపు వెలుగులో నడిచెదనయ్యా
నీ రక్షణ గూర్చి నేను పాడెదనయ్యా (2)
సంగీత స్వరములతో స్తుతియి౦తును (2)
స్తుతుల౦దుకో నా యేసురాజా (2) 
||నీ నామం||

ఈ ఊపిరి నీవిచ్చిన కృపాదానమే
నన్నిలలో కాపాడే కాపరి నీవే (2)
నీ ఆత్మతో నన్ను శృతి చేయుమయా (2)
బ్రతుకంత నీ సేవ చేసెదనయ్యా (2)   
||నీ నామం||

** ENGLISH LYRICS **

Nee Naamam Naa Gaanam
Nee Smarane Naa Sarvam (2)
Naa Kaapari Neeve Yesayyaa
Naa Oopiri Neeve Messayyaa (2) 
||Nee Naamam||

Nee Vaakyapu Velugulo Nadichedanayyaa
Nee Rakshana Goorchi Nenu Paadedanayyaa (2)
Sangeetha Swaramulatho Sthuthiyinthunu (2)
Sthuthulanduko Naa Yesu Raajaa (2)   
||Nee Naamam||

Ee Oopiri Neevichchina Krupaadaaname
Nannilalo Kaapaade Kaapari Neeve (2)
Nee Aathmatho Nannu Shruthi Cheyumayaa (2)
Brathukantha Nee Seva Chesedanayyaa (2)   
||Nee Naamam||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments