1339) నమ్మకు ఇలలో ఎవరిని సాయం చేస్తారనుకొని


** TELUGU LYRICS **

నమ్మకు ఇలలో ఎవరిని
సాయం చేస్తారనుకొని (2)
నమ్ముకో రక్షకుడేసుని (2)
కార్యం చూడు నిలుచొని (2)        
||నమ్మకు||

సహాయము చేస్తామని వస్తారు ఎందరో నీ చెంతకు
చేయూతను ఇస్తామని చెప్తారు ఎన్నో కబుర్లు నీకు
అక్కరలడ్డం పెట్టుకొని లాభం పొందుతుంటారు (2)
శవాలపై కాసులేరాలని కాచుకొని చూస్తుంటారు (2)     
||నమ్మకు||

నీ ఆపదను తెలుసుకొని ప్రత్యక్షమౌతారు వెనువెంటనే
మేముండగా నీకేమని వెన్నంటి ఉంటారు నీ ఇంటనే
నీకున్న అవసరతలన్ని వారిపై వేసుకుంటారు (2)
దోచుకొని నీ సర్వస్వం ఇరుకులోన పెడుతుంటారు (2) 
||నమ్మకు||

నీ ఆప్తులం మేమేనని రాబట్టుకుంటారు నీ సంగతి
జవాబును చూపిస్తామని పేలుస్తు ఉంటారులే కుంపటి
సమస్య రూపం మార్చేసి లేని రంగు పూస్తుంటారు (2)
రహస్యాలను బయటేసి నిను అల్లరి చేస్తుంటారు (2)   
||నమ్మకు||

** ENGLISH LYRICS **

Nammaku Ilalo Evarini
Saayam Chesthaaranukoni (2)
Nammuko Rakshakudesuni (2)
Kaaryam Choodu Niluchoni (2)        
||Nammaku||

Sahaayamu Chesthaamani Vasthaaru Endaro Nee Chenthaku
Cheyoothanu Isthaamani Chepthaaru Enno Kaburlu Neeku
Akkaraladdam Pettukoni Laabham Ponduthuntaaru (2)
Shavaalapai Kaasuleraalani Kaachukoni Choosthuntaaru (2)   
||Nammaku||

Nee Aapadanu Thelusukoni Prathyakshmauthaaru Venuventane
Memundagaa Neekemani Vennanti Untaaru Nee Intane
Neekunna Avasarathalanni Vaaripai Vesukuntaaru (2)
Dochukoni Nee Sarvasvam Irukulona Peduthuntaaru (2) 
||Nammaku||

Nee Aapthulam Memenani Raabattukuntaaru Nee Sangathi
Jawaabunu Choopisthaamani Pelusthu Untaarule Kumpati
Samasya Roopam Maarchesi Leni Rangu Poosthuntaaru (2)
Rahasyaalanu Bayatesi Ninu Allari Chesthuntaaru (2)   
||Nammaku||

---------------------------------------------------------------
CREDITS : ఏ ఆర్ స్టీవెన్సన్ (A R Stevenson)
---------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments