1399) నా చిన్ని హృదయము నిన్నే ప్రేమించనీ


** TELUGU LYRICS **

నా చిన్ని హృదయము నిన్నే ప్రేమించనీ
నిను చాటనీ – నిను ఘనపరచనీ
నీ రాకకై వేచియుండనీ         
||నా చిన్ని||

కావలివారూ వేకువకై చూచునట్లు
నా ప్రాణము నీకై యెదురు చూడనీ (2)
నా ప్రాణము నీకై యెదురు చూడనీ 
||నా చిన్ని||

దుప్పి నీటి వాగులకై ఆశించునట్లుగా
నా ప్రాణము నిన్నే ఆశింపనీ (2)
నా ప్రాణము నిన్నే ఆశింపనీ 
||నా చిన్ని||

పనివారు యజమాని చేతివైపు చూచునట్లు
నా కన్నులు నీపైనే నిలచియుండనీ (2)
నా కన్నులు నీపైనే నిలచియుండనీ   
||నా చిన్ని||

** ENGLISH LYRICS **

Naa Chinni Hrudayamu Ninne Preminchanee
Ninu Chaatanee – Ninu Ghanaparachanee
Nee Raakakai Vechiyundanee        
||Naa Chinni||

Kaavalivaaru Vekuvakai Choochunatlu
Naa Praanamu Neekai Yeduru Choodanee (2)
Naa Praanamu Neekai Yeduru Choodanee   
||Naa Chinni||

Duppi Neeti Vaagulakai Aashinchunatlugaa
Naa Praanamu Ninne Aashimpanee (2)
Naa Praanamu Ninne Aashimpanee 
||Naa Chinni||

Panivaaru Yajamaani Chethivaipu Choochunatlu
Naa Kannulu Neepaine Nilachiyundanee (2)
Naa Kannulu Neepaine Nilachiyundanee 
||Naa Chinni||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : లోయిస్ యార్లగడ్డ (Lois Yarlagadda)
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments