1361) నా ఆశల పల్లకి నీవే నా ఊహల ఊట నీవే


** TELUGU LYRICS **

నా ఆశల పల్లకి నీవే
నా ఊహల ఊట నీవే
నాలో ప్రతిధ్వనించే ప్రతి పదము నీవే (2)
యేసయ్యా యేసయ్యా
యేసయ్యా నా ఆశ నీవయ్యా (2)

ఎడారిలో నీటి కొరకు – ఆశపడు బాటసారిలా
నీ కొరకు నా ప్రాణం – ఆశపడుచున్నది (2)
నా ఆశ నీవైపే – నా ధ్యాస నీవైపే
దాహము తీర్చావని (2)
దాహము తీర్చావని      
||యేసయ్యా||

దిక్కులేని పక్షిగా నేను – నిరాశతో ఉండగా
నా ఆశ తీర్చావే – నీ దరి చేర్చావే (2)
నా గమ్యం నీవైపే – నా గానం నీ కొరకే
తోడుగ ఉన్నావని (2)
తోడుగ ఉన్నావని 
||యేసయ్యా||

స్నేహితులు లేరని – తోడెవరు రారని
నా మనసు నాలోన – దుఃఖించు సమయాన (2)
నా స్నేహం నీవయ్యావు – దుఃఖము తీర్చావు
ఆదరించావయ్యా (2)
ఆదరించావయ్యా 
||యేసయ్యా||

** ENGLISH LYRICS **

Naa Aashala Pallaki Neeve
Naa Oohala Oota Neeve
Naalo Prathidhwaninche Prathi Padamu Neeve (2)
Yesayyaa Yesayyaa
Yesayyaa Naa Aasha Neevayyaa (2)

Edaarilo Neeti Koraku – Aashapadu Baatasaarilaa
Nee Koraku Naa Praanam  – Aashapaduchunnadi (2)
Naa Aasha Neevaipe – Naa Dhyaasa Neevaipe
Daahamu Theerchaavani (2)
Daahamu Theerchaavani       
||Yesayyaa||

Dikkuleni Pakshiga Nenu – Niraashaatho Undagaa
Naa Aasha Theerchaave – Nee Dari Cherchaave (2)
Naa Gamyam Neevaipe – Naa Gaanam Nee Korake
Thoduga Unnaavani (2)
Thoduga Unnaavani 
||Yesayyaa||

Snehithulu Lerani – Thodevaru Raarani
Naa Manasu Naalona – Dukhinchu Samayaana (2)
Naa Sneham Neevayyaavu – Dukhamu Theerchaavu
Aadarinchaavayyaa (2)
Aadarinchaavayyaa 
||Yesayyaa||

------------------------------------------------------
CREDITS : జే పి రమేష్ (J P Ramesh)
------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments