610) కంట నీరేల? కలతలు ఏల?

** TELUGU LYRICS **

కంట నీరేల? కలతలు ఏల?
యేసుతో నీవు సాగు వేళ
శోధన వేళ రోదన ఏల?
నీ విశ్వసము గెలిచే వేళ (2)
నమ్మిన ఆ దేవుడు – ఎన్నడు మరచిపోడు
నీయొక్క అవసరాలు – ఏనాడో తానెరిగాడు        
||కంట||

వలదు చింతన దేనికైనా
విన్నవించుము నీ నివేదన (2)
పొందితినను నీదు నమ్మకము
దరికి చేర్చును తగిన విజయము (2)
తిరుగన్నదే లేనివి – ఆ తండ్రి దీవెనలు
పొరపాటు ఎరుగనివి – తానిచ్చు ఆ మేలులు (2) 
||కంట||

రేపు గూర్చిన భయము వలదు
ప్రతి దినము తగు బాధ కలదు (2)
నీదు భారము మోయు ఆ దేవుడు
నీకు ముందుగా నడుచు ఎల్లప్పుడు (2)
నీలోని ఆ భయము – లోకానికి ప్రతిరూపం
స్థిరమైన నీ విశ్వాసం – దేవునికి సంతోషం (2) 
||కంట||

** ENGLISH LYRICS **

Kanta Neerela? Kalathalu Aela?
Yesutho Neevu Saagu Vela
Shodhana Vela Rodana Aela?
Ne Vishwaasamu Geliche Vela (2)
Nammina Aa Devudu – Ennadu Marachipodu
Neeyokka Avasaraalu – Aenaado Thaanerigaadu          
||Kanta||

Valadu Chinthana Denikainaa
Vinnavinchumu Nee Nivedana (2)
Pondithinanu Needu Nammakamu
Dariki Cherchunu Thagina Vijayamu (2)
Thirugannade Lenivi – Aa Thandri Deevenalu
Porapaatu Eruganivi – Thaanichchu Aa Melulu (2)   
||Kanta||

Repu Goorchina Bhayamu Valadu
Prathi Dinamu Thagu Baadha Kaladu (2)
Needu Bhaaramu Moyu Aa Devudu
Neeku Mundugaa Naduchu Ellappudu (2)
Neeloni Aa Bhayamu – Lokaaniki Prathiroopam
Sthiramaina Nee Vishwaasam – Devuniki Santhosham (2)     
||Kanta||

-------------------------------------------------------------
CREDITS : 
-------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments