654) కమ్మని బహుకమ్మని చల్లని అతి చల్లని


** TELUGU LYRICS **

కమ్మని బహుకమ్మని – చల్లని అతి చల్లని
తెల్లని తేట తెల్లని – యేసు నీ ప్రేమామృతం (2)
జుంటె తేనె కన్న మధురం – సర్వ జనులకు సుకృతం (2)
యేసు నీ ప్రేమామృతం (2)        
||కమ్మని||

ఆశ చూపెను ఈ లోకం – మలినమాయెను నా జీవితం
యేసూ నీదు ప్రేమ – దయ చూపెను ఈ దీనురాలి పైన (2)
వెలిగెను నాలో నీ ఆత్మ దీపము (2)
కడిగిన ముత్యముగా అయ్యాను నేను (2) 
||కమ్మని||

నా కురులతో పరిమళమ్ములతో – చేసెద నీదు పాద సేవ
నా గుండె గుడిలో కొలువైయున్న – నీకు చేసెద నేను మధుర సేవ (2)
ఆరాధింతును నిన్ను అనుదినము (2)
జీవింతును నీకై అనుక్షణము (2) 
||కమ్మని||

** ENGLISH LYRICS **

Kammani Bahu Kammani – Challani Athi Challani
Thellani Theta Thellani – Yesu Nee Premaamrutham (2)
Junti Thene Kanna Madhuram – Sarva Janulaku Sukrutham (2)
Yesu Nee Premaamrutham (2)          
||Kammani||

Aasha Choopenu Ee Lokam – Malinamaayenu Naa Jeevitham
Yesuu Needu Premaa – Daya Choopenu Ee Deenuraali Paina (2)
Veligenu Naalo Nee Aathma Deepamu (2)
Kadigina Muthyamugaa Ayyaanu Nenu (2) 
||Kammani||

Naa Kurulatho Parimalammulatho – Cheseda Needu Paada Seva
Naa Gunde Gudilo Koluvaiyunna – Neeku Cheseda Nenu Madhura Seva (2)
Aaradhinthunu Ninnu Anudinamu (2)
Jeevinthunu Neekai Anukshanamu (2) 
||Kammani||

---------------------------------------------------------
CREDITS : జాషువా షేక్ (Joshua Shaik)
---------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments