75) అప్పగింపబడిన రాత్రి చెప్ప సాగే శిష్యులతో


** TELUGU LYRICS **

అప్పగింపబడిన రాత్రి
చెప్ప సాగే శిష్యులతో (2)
చెప్పరాని దుఃఖముతో
తప్పదు నాకీ మరణమనెను (2)       
||అప్పగింప||

రొట్టె విరచి ప్రార్ధించి
నిట్టూర్పు విడచి ఇది నా దేహం (2)
పట్టుదలతో నేనొచ్చుఁ వరకు
ఇట్టులనే భుజించుడనెను (2)
||అప్పగింప||

ద్రాక్షా రస గిన్నెను చాపి
వీక్షించుడిదియే నా రక్తం (2)
రక్షణార్థం దీని త్రాగి
మోక్ష రాజ్యం చేరుడనెను (2) 
||అప్పగింప||

రాతివేత దూరాన
చేతులెత్తి ప్రభు మోకరించి (2)
నా తండ్రి నీ చిత్తమైతే
ఈ పాత్రన్ తీసి వేయుమనెను (2)
||అప్పగింప||

ఇదిగో వచ్చె తుది ఘడియ
హృదయ బాధ హెచ్చెను (2)
పదిలపరచు-నట్లు తండ్రిన్
మదిలో వదలక ప్రార్ధించుడనెను (2)
||అప్పగింప||

** ENGLISH LYRICS **

Appagimpabadina Raathri
Cheppa Saage Shishyulatho (2)
Chepparaani Dukhamutho
Thappadu Naakee Maranamanenu (2)
||అప్పగింప||

Rotte Virachi Praardhinchi
Nittoorpu Vidachi Idi Naa Deham (2)
Pattudalatho Nenochchu Varaku
Ittulane Bhujinchudanenu (2)
||అప్పగింప||

Draakshaa Rasa Ginnenu Chaapi
Veekshinchudidiye Naa Raktham (2)
Rakshanaardham Deeni Thraagi
Moksha Raajyam Cherudanenu (2)
||అప్పగింప||

Raathi Vetha Dooraana
Chethuletthi Prabhu Mokarinchi (2)
Naa Thandri Nee Chitthamaithe
Ee Paathran Theesi Veyumanenu (2)
||అప్పగింప||

Idigo Vachche Thudi Ghadiyalu
Hrudaya Baadha Hechchenu (2)
Padilaparachu-natlu Thandrin
Madilo Vadalaka Praardhinchudanenu (2)
||అప్పగింప||

----------------------------------------------------------------------------------
CREDITS :
LYRICIST : పడిదెం అనంత రావు (Padidem Anantha Rao)
----------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments