53) అనురాగాలు కురిపించే నీ ప్రేమ తలచిఅనురాగాలు కురిపించే నీ ప్రేమ తలచి
అరుదైన రాగాలనే స్వరపరచి
ఆనందగానలే సప్త స్వరాలుగా నే పాడనా

యేసయ్య నా హృదయ సీమను ఏలుమయ
నీ దివ్య సన్నిది చాలునయ

నీ జ్ఞాన ఆత్మయే వికసింపచేసెను నన్ను
సర్వ సత్యములలో నే నడచుటకు
మరపురాని మనుజాశాలను విడిచి
మనసార కొనియాడి జీవించెద ఇక నీ కోసమే

అపురూప దర్శనమే బలపరుచుచున్నది నన్ను
వెనుదిరిగి చూడక పోరాడుటకు
ఆశ్చర్యకరమైన నీ కృప పొంది
కడవరకు నీ కాడినే మోయుట నా తుది నిర్ణయమే

నీ నీతి నియమములే నడిపించుచున్నది నన్ను
స్వర్ణ కాంతిమయమైన నగరము కొరకు
అమూల్యమైన విశ్వాసము పొంది
అనుక్షణము నిన్ను తలచి హర్షించేనే నాలో నా ప్రాణమే

ENGLISH LYRICS

Anuragaalu Kuripinche Nee Prema Tlachi 
Arudaina Ragalane Swaraparachi
Ananda Ganale Saptha Swaraluga Ne Padeda

Yesaiah Naa Hrudaya Seemanu Yelumaya 
Nee Divya Sannidhi Chalunaya

Nee Gnana Athmaye Vikasimpachesenu Nannu
Sarwa Sathyamulatho Ne Naduchutaku
Marupurani Manujasaalanu Vidachi
Manasara Koniyadi Jeevincheda Ika Nee Kosame

Apuroopa Darsaname Balaparachuchunnadi Nannu
Venudirigi Chudaka Poradutaku
Aacharyamaina Nee Krupa Pondi
Kadavaraku Nee Kaadine Moyuta Nee Thudi Nirnayame

Nee Neethi Niyamule Nadipinchuchunnadi Nannu 
Swarna Kaanthimayamaina Nagaramu Koraku
Amulyamaina Viswasamu Pondi
Anukshenamu Nannu Talachi Harshinchene Naalo Naa Pranamau

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments