14) అందాల ఉద్యానవనమా

    

** TELUGU LYRICS **

అందాల ఉద్యానవనమా
ఓ క్రైస్తవ సంఘమా (2)
పుష్పించలేక ఫలియింపలేక (2)
మోడై మిగిలావ నీవు (2) 
||అందాల||

ప్రభు ప్రేమలో బాగు చేసి
శ్రేష్టమౌ ద్రాక్షాగ నాటాడుగా (2)
కాచావు నీవు కారు ద్రాక్షాలు (2)
యోచించు ఇది న్యాయమేనా (2)
||అందాల||

ప్రభు యేసులో నీవు నిలచి
పరిశుద్ధాత్మతో నీవు పయనించుమా (2)
పెరిగావు నీవు ఫలియింపలేక (2)
యోచించు ఇది న్యాయమేనా (2)
||అందాల||

ఆకలిగొని నీవైపు చూడ
ఆశ నిరాశాయే ప్రభు యేసుకు (2)
ఇకనైన నీవు నిజమైన ఫలముల్ (2)
ప్రభు కొరకై ఫలియింపలేవా (2)
||అందాల||

** ENGLISH LYRICS **

Andaala Udyaanavanamaa
O Kraisthava Sanghamaa (2)
Pushpinchaleka Phaliyimpaleka (2)
Modai Migilaava Neevu (2)      
||Andaala||

Prabhu Premalo Baagu Chesi
Sreshtamau Draakshaaga Naataadugaa (2)
Kaachaavu Neevu Kaaru Draakshaalu (2)
Yochinchu Idi Nyaayamenaa (2)
||Andaala||

Prabhu Yesulo Neevu Nilachi
Parishudhdhaathmatho Neevu Payaninchumaa (2)
Perigaavu Neevu Phaliyimpaleka (2)
Yochinchu Idi Nyaayamenaa (2)
||Andaala||

Aakaligoni Neevaipu Chooda
Aasha Niraashaaye Prabhu Yesuku (2)
Ikanaina Neevu Nijamaina Phalamul (2)
Prabhu Korakai Phaliyimpalevaa (2)
||Andaala||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments